Seafood Sampler
12 total items   #55349WPS
  • 4 (2.5 oz.) Maine Lobster Tail Halves
  • 1 (18 oz. pkg.) Pub-Style Cod
  • 1 (16 oz. pkg.) Redhook® Amber Beer-Battered Shrimp
  • 6 (4.5 oz.) Stuffed Sole with Scallops and Crabmeat